PENDIDIKAN MORAL

Friday, 21 October 2011

Objektif-objektif pengajaran Pendidikan Moral

Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut:-
i. Mememahami dan menghayati nilai-niali universal
ii. Menghayati dan mengamalkan budi pererti mulia
iii. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan Negara
iv. Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuaan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan.
v. Memperkukuh dan mempertingkat amalan tabiat dan tingkah laku yang selaras dengan sikap dan nilai moral yang diperolehi
vi. Menyedari, memahami dan menghayati norma dan nilai murni masyarakat Malaysia ;
vii. Membentuk pemikiran yang rasional berasaskan prinsip-prinsip moral ;
viii. Memberi sebab-sebab yang munasabah berdasarkan pertimbangan moral dalam membuat sesuatu keputusan ; dan
ix. Menggunakan pertimbangan yang berlandaskan prinsip-prinsip moral sebagai panduan dalam amalan kehidupan seharian.

No comments:

Post a Comment